HEDEMORA PISTOLSKYTTEKLUBB

www.hedemorapk.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Hedemora Pistolskytteklubb

Hedemora Pistolskytteklubb LogotypHedemora Pistolskytteklubb bildades 1943 . Närmare bestämt var det den 23 februari det året som man i dåvarande systembolagets lokaler höll ett möte för att höra sig för om intresset för bildandet av en pistolskytteklubb. Intresse fanns, och med systembolagets disponent Harald Tegen vid klubban beslutades om bildandet av en sådan.

Syrelsen bestod vid starten av:
Ordförande - telegrafkommisarie Harry Petersson
Vice ordförande - systembolagets disponent Harald Tegen
Materialförvaltare, kassaförvaltare och skytteledare - fjärdingsman Rune Gustafsson
Övriga i styrelsen - Erik Wigge, Holger Olsson och Henning Bengtsson

Hedemora PKTill en början hade man sin skytteverksamhet i en stor grusgrop i de norra delarna av Hedemora stad på den västra sidan om Stadsberget, en förhöjning av Badelundaåsen. Men ganska snart uppstod komplikationer då man hämtade sand till putsbruk på samma ställe, och murarna var inte alltid så glada åt att hitta bly i putsbruket.

Nästa anhalt blev Moränget intill sopstationen. Lyckan blev dock kortvarig då det ganska snart uppfördes en byggnad precis bakom kulfånget, och trafiken till och från denna byggnad omöjliggjorde en fortsatt användning av banan. Man hamnade nu i Katrinedal i stadens södra ände. Där blev man kvar tills dess att byggnation i banans närhet gjorde att det var dags att röra på sig än en gång.

Hedemora Pistolskytteklubb

 

Året är 1954 när Hedemora Pistolskytteklubb får klart med markområdet i Backa, och året efter inleds anläggandet av skjutbanan. Banan ägs då av Hedemora Pistolskytteklubb, Hedemoraortens Polismäns Pistolskytteförening och Hedemora Skyttegille, men disponeras vid behov även av Hedemora Befälsutbildningsförening , Hedemora Verkstäders driftsvärn, Statens Kraftverks driftsvärn, Statens Järnvägars driftsvärn och Televerkets driftsvärn.

Skjutbanan i Backa har med åren kommit att bestå av två skjuthallar, en 25-metersbana med 40 duellställ, en 50-metersbana för snabbpistol, en materialbod, en målbod och en klubbstuga.

I och med uppförandet av Vasahallen 1974 fick Hedemora Pistolskytteklubb tillgång till en skjutbana inomhus, och med det öppnades större möjligheter för träning och tävling vintertid.

 

Logga in

Registrering

Då det har varit problem med spamrobotar som registrerar sig på sidan har vi för tillfället blivit tvungna att stänga av den funktionen.

Kontakta webbredaktören om du vill registrera dig.

Observera att du måste vara medlem i Hedemora PK för att få registrera dig.


Kalender

Inga evenemang

Hedemora Pistolskytteklubb Logotyp

Öppettider i Vasahallen

Mån-tis 06.15 - 21.00
Ons 15.00 - 21.00
Tor-fre 06.15 - 21.00
Lör 08.00 - 16.00
Sön 08.00 - 21.00

Reducerade öppettider maj-augusti, se hemsidan för mer info.

Skjuttider i Backa

Mån-fre 09.00 - 21.00
Lör-sön 09.00 - 18.00

Förbjudet att bruka magnumladdad ammunition under hela juli månad. Totalt skjutförbud råder under större helgdagar. Läs vilka helgdagar som berörs här.