Precision

Borlängeträffen

https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/precision/borlangetraffen-4/ Inbjudan Borlängeträffen

Örebropricken

https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/precision/orebropricken-10/

Häbbebergsträffen

https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/precision/habbebergstraffen-5/

Gävledarren

https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/precision/gavledarren-11/

USK Kombon

https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/precision/usk-kombon-3/