Komplettering till skjutprogrammet

I skjutprogrammet fanns inte vinterserierna i precision och militär snabbmatch med, vilket vi nu kompletterat med. Så med start 11 januari och kommande torsdagar så skjuter vi först precision fyra torsdagar och därefter militär snabbmatch de kommande fyra torsdagarna.