Om Hedemora PK

Hedemora Pistolskytteklubb bildades 1943 . Närmare bestämt var det den 23 februari det året som man i dåvarande systembolagets lokaler höll ett möte för att höra sig för om intresset för bildandet av en pistolskytteklubb. Intresse fanns, och med systembolagets disponent Harald Tegen vid klubban beslutades om bildandet av en sådan.

Första styrelsen

Ordförande
Telegrafkommisarie Harry Petersson

Vice ordförande
Systembolagets disponent Harald Tegen

Materialförvaltare, kassaförvaltare och skytteledare
Fjärdingsman Rune Gustafsson

Övriga i styrelsen
Erik Wigge, Holger Olsson och Henning Bengtsson

Tidig verksamhet

Till en början hade man sin skytteverksamhet i en stor grusgrop i de norra delarna av Hedemora stad på den västra sidan om Stadsberget, en förhöjning av Badelundaåsen. Men ganska snart uppstod komplikationer då man hämtade sand till putsbruk på samma ställe, och murarna var inte alltid så glada åt att hitta bly i putsbruket. Nästa anhalt blev Moränget intill sopstationen. Lyckan blev dock kortvarig då det ganska snart uppfördes en byggnad precis bakom kulfånget, och trafiken till och från denna byggnad omöjliggjorde en fortsatt användning av banan. Man hamnade nu i Katrinedal i stadens södra ände. Där blev man kvar tills dess att byggnation i banans närhet gjorde att det var dags att röra på sig än en gång.
Året är 1954 när Hedemora Pistolskytteklubb får klart med markområdet i Backa, och året efter inleds anläggandet av skjutbanan. Banan ägs då av Hedemora Pistolskytteklubb, Hedemoraortens Polismäns Pistolskytteförening och Hedemora Skyttegille, men disponeras vid behov även av Hedemora Befälsutbildningsförening , Hedemora Verkstäders driftsvärn, Statens Kraftverks driftsvärn, Statens Järnvägars driftsvärn och Televerkets driftsvärn.

HPK Idag

Skjutbanan i Backa har med åren kommit att bestå av två skjuthallar, en 25-metersbana med 40 duellställ, en 50-metersbana för fripistol, en materialbod, en målbod och en klubbstuga.

I och med uppförandet av Vasahallen 1974 fick Hedemora Pistolskytteklubb tillgång till en skjutbana inomhus, och med det öppnades större möjligheter för träning och tävling vintertid.

Idag har klubben ca 100 medlemmar. Vi anordnar årligen två nationella tävlingar, Leif I Ohlssons Hedemoraträffen och Hedemorasnabben.

Hedemora PK är medlemmar i Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Svartkrutsfederationen.

I och med vår anslutning till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skytteportförbundet är vi också en frivillig försvarsorganisation. Genom vår anslutning till Svenska Skyttesportförbundet är vi också anslutna till Riksidrottsförbundet.

Skjjutbanan i Backa

Vasahallen