Fält

Klubbfält nr 7

Klubbfält som anordnas av Säters PSF på banan i Säter.

Klubbfält nr 6

Klubbfält som anordnas av Hedemora PK på banan i Säter.

Klubbfält nr 5

Klubbfält som anordnas av Säters PSF på banan i Säter.

Klubbfält nr 4

Klubbfät som anordnas av Hedemora PK men på banan i Säter.

Klubbfält nr 3

Klubbfät som anordnas av Hedemora PK men på banan i Säter.

Klubbfält nr 2

Anordnas av Hedemora PK men genomförs på banan i Säter.