SM Springskytte

https://www.pistolskytteforbundet.se/tavling/springskytte/sm-springskytte-8/