HEDEMORA PISTOLSKYTTEKLUBB

www.hedemorapk.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Bra att veta!

Från Pistolskytteförbundets hemsida:

Mantlar

Från och med den 1 juli 2011 är mantlar licenspliktiga. (1 kap. 3§ punkt f vapenlagen 1996:67). Detta betyder att den som har en extra mantel till sitt vapen måste har särskilt tillstånd att inneha manteln. I vapenlagen finns också en övergångsregel som säger att den som efter den 1 juli 2011 innehar en mantel får inneha den utan tillstånd till utgången av december 2011 eller om ansökan om tillstånd lämnats till polismyndigheten före denna tidpunkt tills dess att slutgiltigt beslut i tillståndsfrågan har vunnit laga kraft.

Märkning

En privatperson som för in vapendelar eller vapen till Sverige ska tillse att föremålet har en så kallad unik märkning och importmärkning. Den unika märkningen kan vara tillverkningsnumret. Importmärkningen ska visa att vapnet förts in till Sverige och vilket år det förts in. Om vapnet förs in i år skall det vara märkt SE 2011. Om vapnet inte är märkt vid införseln har man en månad på sig att åtgärda detta (vapenreparatör eller motsvarande) Referens: 2a kap. 7§ vapenlagen.

Mats Stoltz.

 

Grundutbildning i pistolskytte

Grundutbildning pistolskytteDet var sex förväntansfulla deltagare som dök upp i Vasahallen på torsdagkvällen för den första sammankomsten av fyra. Stefan och Andy delade med sig av sina erfarenheter medan deltagarna gjorde sitt bästa för att göra slut på klubbens ammunition.

Bilder.

 

PPC-kurs i Vasahallen

PPC 1500PPC-kursen bjöd på intressant skytte och en hel del nytt att tänka på i form av regler kring vapen- och ammunitionshantering, säkerhetszon och kommandon.

Skjutställningar, tider, avstånd och omladdningar avlöste varandra i vad som för en oinvigd kändes som en salig röra, men en ytterst rolig röra ska tilläggas.

Ett stort tack till David för en väldigt lärorik och rolig kurs!

Andy var på plats med kameran, så det finns bilder från kursen att beskåda i galleriet.

 


Logga in

Registrering

Då det har varit problem med spamrobotar som registrerar sig på sidan har vi för tillfället blivit tvungna att stänga av den funktionen.

Kontakta webbredaktören om du vill registrera dig.

Observera att du måste vara medlem i Hedemora PK för att få registrera dig.


Kalender

ÖSM
lö maj 26
ÖSM
sö maj 27

Hedemora Pistolskytteklubb Logotyp

Öppettider i Vasahallen

Mån-tis 06.15 - 21.00
Ons 15.00 - 21.00
Tor-fre 06.15 - 21.00
Lör 08.00 - 16.00
Sön 08.00 - 21.00

Reducerade öppettider maj-augusti, se hemsidan för mer info.

Skjuttider i Backa

Mån-fre 09.00 - 21.00
Lör-sön 09.00 - 18.00

Förbjudet att bruka magnumladdad ammunition under hela juli månad. Totalt skjutförbud råder under större helgdagar. Läs vilka helgdagar som berörs här.